แก้วจักรพรรดิ์ หลวงปู่ครูบาบุญฑา วัดเจดีย์สามยอด
  • 20 November 2020 at 20:47
  • 183
  • 0

o

ผมเอง ยังไม่เชื่อวาสนาตัวเองเลยครับ 

ว่า ได้กราบฝากตัวเป็นศิษย์ พระโพธิสัตว์ เข้าให้แล้ว แบบโชคนำพา วาสนาพาไปแบบไม่รู้ตัว...

หลวงปู่ครูบาบุญฑา ยติกโร วัดเจดีย์สามยอด อ.ป่าซาง จ. ลำพูน คือ พระโพธิสัตว์ธรรม องค์สำคัญ ของผม

อาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ ที่สนใจทางจิต  ท่านหนึ่ง หรือที่จริง ก็คณะหนึ่ง( คือมีมากกว่าหนึ่งท่าน)

กล่าวกับผมว่า  พระของหลวงปู่ครูบาบุญฑา กันนิวเคลียร์ได้ รักษาโรคกรรมได้  มีเทวดาคุ้มครองพระแต่ละองค์

และมีพุทธคุณ เหมือนพระของหลวงปู่ดู่ วัดสะแกทุกประการ

เรื่องนี้ รู้มานาน ได้ยินมานาน แต่ไม่กล้าพูดต่อ บอกต่อ ...กลัวคนเขาไม่เข้าใจ เกิดปรามาสขึ้นมา ก็จะบาปกรรมไปเสียเปล่าๆ 

จนหลวงปู่ท่าน มรณภาพไปหลายปี ทิ้งกายเนื้อให้ดูเป็นเครื่องเตือนใจให้เร่งขวนขวายเข้าถึงธรรม 

จึงเกิดคำถามเข้ามาที่จิตตนเองว่า ....กลัวอะไร... กลัวทำไม...ธรรมแท้ ๆ ย่อมไม่ต้องกลัว

พระแบบหลวงปู่ครูบาบุญฑา หายาก เพราะนาน ๆ จะเกิดมาให้ขออาศัยรอยบาทคุ้มจิต คุ้มใจ ไปสวรรค์ ชั้นฟ้า ได้อย่างไม่ต้องสงสัย

ให้ใครมาเป็นแบบเรา มีครูบาอาจารย์ระดับนี้ คุุ้มเกล้า คุ้มเกตุ เขาคนนั้น จะต้องดีใจเป็นที่สุด และพร้อมจะประกาศ

พร้อมจะเผยแพร่บารมีของครูบาอาจารย์องค์สำคัญนี้ ให้ดังก้องโลก ก้องฟ้า 

หลวงปู่ครูบาบุญฑา เป็นยอดอัญมณี เม็ดงามของโลก อีกเม็ดหนึ่ง 

เป็นสมบัติของโลก เป็นสมบัติของผู้แสวงหาแบบอย่างแห่งการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ให้สิ้น

คิดได้ดังนี้ ก็ทำคลิปนี้เลยสิครับ

กึ่ง ๆ โชว์ของดี กึ่งๆ แนะนำท่านให้ไปกราบ ไปเอามงคลเข้าตัว ไปเอาบารมีโพธิสัตว์ธรรมเข้ามาในชีวิต

ไม่ได้พบท่านตอนท่านทรงสังขาร ก็ไม่เป็นไร  มาพบท่านตอนนี้ก็เหมือนได้พบท่านตองทรงสังขาร

เพราะธรรมมะ ไม่มีเพศ ไม่มีกาลเวลา 

ไปกราบท่านให้ได้เถอะครับ เชื่อผม  

ผมกราบท่านแล้ว ชีวิตดีตลอด เจริญงอกงาม ทั้งทางโลก และทางธรรม

แก้วมหาจักรพรรดิ์ ที่ผมโชคดีได้ไว้ครอบครอง เทียบไม่ได้เลยกับ บารมีธรรมของท่าน

รัก เคารพ และคิดถึงหลวงปู่ฯ เสมอครับ

 

ทนายชาติ ราชครู

ศุกร์ 20/11/63 

เวลา 20.11 น.