พระพิฆเนศวร ขนาดบูชา ใต้ฐานอุดเดิม
พระโชว์
ติดต่อสอบถาม

พระพิฆเนศวร ขนาดบูชา รุ่นแรก

พระพิฆเนศวร เป็นมหาเทพแห่งความสำเร็จ การบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย เป็นมหาเทพแห่งสติปัญญา การศึกษาเล่าเรียน 

 เป็นมหาเทพแห่งศิลปวิทยาทั้งปวง  และเป็นมหาเทพที่จะได้รับการบูชา กราบไหว้ก่อนมหาเทพ และเทพเจ้าองค์อื่นเสมอ  หากใครได้กราบไหว้ บูชาพระพิฆเนศวร

 ด้วยใจเคารพเลื่อมใสแล้ว จะมีสติปัญญาล้ำเลิศ สมองดี สติดี   ศึกษาศิลปวิทยาการ วิชาความรู้ใด ๆ แล้ว จะสำเร็จสมดังหวัง   จะเจริญด้วยโภคทรัพย์ ทำการงานใด ๆ แล้ว

 จะสำเร็จ ดังใจปรารถนาได้โดยง่าย ปราศจากอุปสรรค์ ขวากหนามทั้งปวง ชีวิต หน้าที่การงาน จะเจริญก้าวหน้าขึ้น จนถึงจุดสูงสุด

พระพิฆเนศวร บูชารุ่นแรก หลวงปู่ผาด วัดไร่ สร้างเป็นปางยืนเหยียบอยู่บนฐานดอกบัว หมายถึงความมั่นคง มั่งคั่ง ในฐานะ การเงิน  การงาน  ความอุดมสมบูรณ์ 

โภคสมบัติพูลสุข ดูได้จากท้องที่ใหญ่โต   มี 4 กร   กรหนึ่งทรงตรีศูล คืออาวุธที่ปราบมาร  ปราบอุปสรรค์ ปราบปัญหา ปราบคนพาล  ปราบคนโกง คนคอยกลั่นแกล้ง คนอิจฉา ริษยาทั้งปวง 

อีกกรหนึ่งทรงบาศ หรือบ่วงบาศ  เพื่อ จับ มัด ยึด สรรพมงคลต่าง ๆ ให้แน่น  ให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ผู้บูชา จับ มัด ยึด ยศฐา บรรดาศักดิ์  อำนาจ วาสนา ทรัพย์สมบัติ

 ต่าง ๆ มาสู้ผู้บูชา อีกนัยหนึ่ง ทรงใช้ บ่วงบาศ จับ มัด พันธนาการ อุปสรรค์ เคราะห์กรรมต่าง ๆ ที่จะมาแผ้วพานผู้บูชาให้พ้นออกไป ให้ห่างไปจากดวงชะตา ห่างไปจากชีวิตผู้บูชา  

อีกกรหนึ่ง ทรงป้อนขนมโมฑก ก้อนใหญ่ใส่ปลายงวง เพื่อเสวยเป็นอาหาร  อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความรุ่งเรืองในการทำมาหากิน มีกิน มีใช้ ไม่ขาด

 อิ่มอยู่ตลอด เมื่ออิ่มตลอด ย่อมไม่อด ไม่อยาก ไม่ยากจน ซึ่งก็หมายถึง การเป็นเศรษฐี  การมีทรัพย์ การรักษาทรัพย์ อยู่ไม่ขาดนั่นเอง 

อีกมือหนึ่งที่ประทานพร  ทรงงา ข้างที่หักด้วย อันหมายถึงความมีสติปัญญา ความสำเร็จในการศึกษา ความสำเร็จในการทำงานแบบรุก คือก้าวหน้าแบบรวดเร็ว  การได้รับพร ได้รับสรรพมงคลทั้งปวง 

ที่ฐานบัว ยังมีหนูเป็นบริวาร  บริวารนี้ หมายถึง การมีบริวาร มีลูกน้อง มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี มีลูกหลานว่านเครือดี  บริวารรักใคร่ สามัคคีกัน  

สรุปใจความได้ว่า พระพิฆเนศวร รุ่นแรกขนาดบูชาของหลวงปู่ผาด วัดไร่ มีเทวานุภาพสูงยิ่ง ควรแก่การสักการะบูชาเพื่อ หนุนชีวิตให้สูง ต่อไปยิ่งนัก

 

มอบแก่ผู้บริจาคบูชา องค์ละ  2500  บาท  ในขณะนั้น

 

ปัจจุบัน หาดูได้ยากเต็มที

 

ปล.  ใต้ฐานที่อุดพระพิฆเนศวร  ของเดิมจากวัด จะเป็นแบบนี้ทั้งหมด  แต่ ต่อมา พระพิฆเนศวรหลายองค์  โดนน้ำท่วม จากเหตุการณ์น้ำท่วมวัด  ขนหนีไม่ทัน  ทำให้ ปูนใต้ฐานหลุด 

 หลวงน้าลออ จึงปรึกษากับคุณรุ่งกิจ  และให้เอาองค์ที่ใต้ฐานหลุด มาอุดใต้ฐานใหม่ แตกต่างกันไปบ้าง 

 

บางองค์  ก็ตามแต่ผู้เอามาให้อุดใหม่ ว่าต้องการจะใส่วัตถุมงคลใด ลงไปใต้ฐาน

ให้พิจารณาองค์พระพิฆเนศวรเป็นเหลัก  ส่วนวั้ตถุมงคลใต้ฐานนั้น ถือซะว่า เป็นของแถมฟรี  สมนาคุณจากวัด

 

พระพิฆเนศวรบูชา ปัจจุบัน พ.ศ. 2562  ยังไม่พบของปลอม