วัดไร่ ในวันที่เริ่มพัฒนา
พระโชว์
ติดต่อสอบถาม

ส่วนหนึ่ง จากผลงาน  ที่เริ่มจาก  งานบุญเล็ก ๆ

วัตถุมงคล ยุคทันหลวงปู่ผาด วัดไร่ อธิฐานจิต   

สู่จุดเริ่มต้น  การร่วมกัน พัฒนาวัดไร่   

ยุค ถากหญ้า ฟันดิน  ตัดหนาม

สู่ ยุคปัจจุบัน 

 

ใครบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ผาด วัดไร่  

เท่ากับได้ร่วมทำบุญ ไว้ในพระศาสนาทุกผู้ ทุกคน ทุกบาท ทุกสตางค์

เงินแท้ พระแท้  พระศักสิทธิ์ เปลี่ยนชีวิตให้ร่ำรวย สำเร็จได้มานักต่อนัก

แถม ได้อริยทรัพย์ คือบริจาคเป็นวิหารทาน อีกส่วนหนึ่งด้วย

 

อนุโมทนา สาธุ

สาธุ 

สาธุ

สาธุ