เหรียญหน้าเสือ ปั๊มเคลื่อน เนื้อตะกั่ว
พระโชว์
ติดต่อสอบถาม

เหรียญหน้าเสือ ปั๊มเคลื่อน  (หนีบล็อก) หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ

แบบนี้ โบราณท่านว่า แคล้วคลาดดีนัก คงกระพันดีนัก   แคล้วคลาดตั้งแต่ยังไม่ทันเสก