เหรียญหน้าเสือ นวโลหะ ปั๊มเคลื่อน
โชว์เพื่อการศึกษา
ติดต่อสอบถาม

เหรียญหน้าเสือ ปั๊มเคลื่อน หนีบล็อก 

หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ

โบราณบอก เหรียญแบบนี้  แคล้วคลาด คงกระพัน เป็นที่สุด