รูปถ่ายรุ่นแรก หลังสิงห์ หลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้
โทรสอบถาม,
ติดต่อสอบถาม