รูปถ่ายรุ่นแรก หลวงพ่อพร้า หลังสิงห์ หายาก
โทรสอบถาม,
ติดต่อสอบถาม